Vật Vờ Studio
Vật Vờ Studio

Kênh youtube công nghệ cá nhân chia sẻ các video hay về Game, ứng dụng trên hệ điều hành di động. Bên cạnh đó còn có các video review, trên tay sản phẩm vv.. mong sẽ giúp chia sẻ được nhiều điều hay tới cộng đồng công nghệ :3

Subscribers

1,900,000

Views

806,496,506

Videos

4,419

YouTube ID

UCEeXA5Tu7n9X5_zkOgGsyww

Youtube Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Subscribers Views Videos
2020-03-22 Sun 1,850,000 - 768,637,892 - 4,278 -
2020-03-30 Mon 1,850,000 - 772,030,191 +3392299 4,294 +16
2020-04-12 Sun 1,860,000 +10000 776,596,365 +4566174 4,309 +15
2020-04-18 Sat 1,870,000 +10000 779,855,590 +3259225 4,321 +12
2020-05-05 Tue 1,880,000 +10000 787,475,460 +7619870 4,345 +24
2020-05-09 Sat 1,880,000 - 789,003,395 +1527935 4,351 +6
2020-05-14 Thu 1,880,000 - 791,373,909 +2370514 4,360 +9
2020-05-16 Sat 1,880,000 - 792,045,672 +671763 4,367 +7
2020-05-23 Sat 1,890,000 +10000 794,359,807 +2314135 4,377 +10
2020-05-27 Wed 1,890,000 - 795,587,337 +1227530 4,382 +5
2020-06-12 Fri 1,900,000 +10000 800,349,793 +4762456 4,399 +17
2020-06-24 Wed 1,900,000 - 803,714,706 +3364913 4,415 +16
2020-06-25 Thu 1,900,000 - 804,157,840 +443134 4,415 -
2020-07-01 Wed 1,900,000 - 805,677,193 +1519353 4,419 +4
2020-07-03 Fri 1,900,000 - 806,496,506 +819313 4,419 -
Total Summary +50000 +37858614 +141
Next update in 0 hours 0 minutes