Vật Vờ Studio
Vật Vờ Studio

Kênh youtube công nghệ cá nhân chia sẻ các video hay về Game, ứng dụng trên hệ điều hành di động. Bên cạnh đó còn có các video review, trên tay sản phẩm vv.. mong sẽ giúp chia sẻ được nhiều điều hay tới cộng đồng công nghệ :3

Subscribers

1,760,000

Views

723,515,047

Videos

4,112

YouTube ID

UCEeXA5Tu7n9X5_zkOgGsyww

Youtube Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Subscribers Views Videos
2019-07-13 Sat 1,660,359 - 659,871,876 - 3,879 -
2019-07-22 Mon 1,667,015 +6656 664,087,532 +4215656 3,892 +13
2019-07-27 Sat 1,672,413 +5398 666,966,818 +2879286 3,901 +9
2019-08-04 Sun 1,679,213 +6800 670,955,634 +3988816 3,916 +15
2019-08-13 Tue 1,688,428 +9215 676,200,658 +5245024 3,933 +17
2019-08-18 Sun 1,693,423 +4995 679,305,040 +3104382 3,943 +10
2019-08-29 Thu 1,701,615 +8192 684,142,484 +4837444 3,960 +17
2019-09-02 Mon 1,704,263 +2648 685,876,153 +1733669 3,967 +7
2019-09-11 Wed 1,711,635 +7372 690,020,919 +4144766 3,986 +19
2019-09-26 Thu 1,730,000 +18365 700,929,812 +10908893 4,021 +35
2019-10-09 Wed 1,740,000 +10000 707,624,775 +6694963 4,045 +24
2019-10-20 Sun 1,740,000 - 711,719,029 +4094254 4,064 +19
2019-11-15 Fri 1,760,000 +20000 721,837,374 +10118345 4,104 +40
2019-11-19 Tue 1,760,000 - 722,655,724 +818350 4,108 +4
2019-11-21 Thu 1,760,000 - 723,515,047 +859323 4,112 +4
Total Summary +99641 +63643171 +233
Next update in 0 hours 0 minutes